Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №7 "Пролісок" Кам'янської міської ради

 

Освітній процес

      Освітньо-виховний процес у  закладі дошкільної освіти має особистісно-орієнтоване спрямування. Зміст освітньо-виховної діяльності спрямовано на збереження дитячої субкультури. Педагоги  закладу проводять заняття, орієнтуючись на вимоги  оновленого Базового компонента, програми розвитку дитини  дошкільного віку «Українське дошкілля». Під час планування  освтньо-виховної діяльності  враховуються  сучасні вимоги до розвитку дітей дошкільного віку,  застосовується   блочно-тематичний принцип подачі матеріалу, оскільки він базується на інтегрованому підході до організації життєдіяльності дітей, забезпечує змістову цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмового матеріалу. Освітньо-виховна робота з вихованцями проводиться на діагностичній основі. Організація освітнього процесу  закладу містить такі етапи:
- діагностичний;
- профілактичний;
- корегувально-розвивальний;
- контрольно-діагностичний.      
              У  закладі дошкільної освіти систематично організовуються конкурси-огляди ігрового та освітнього середовища груп. Педагогами постійно поповнюються  розвивальні зони груп   відповідно до здібностей, нахилів та прагнень кожного малюка.      
           Під час складання розкладу занять  враховується їхнє домінуюче навантаження на дитину (психічне, фізичне, емоційне). Елементи навчальної діяльності включаються також до інших форм роботи з дітьми в повсякденні (ігри, самостійна діяльність, індивідуальна робота, спостереження,  тощо).
              
            Педагоги  систематично удосконалють розвивальну оздоровчу сферу, яка включає в себе басейн, музично-спортивну залу, спортивний майданчик. Постійно оновлюється  нестандартне фізкультурне  обладнання. Для профілактики плоскостопості використовуються доріжки здоров’я: «струмочок», «сліди», «стопа», «кінезіологічні доріжки» з гравієм, галькою, шишками, морською сіллю, «ґудзики»;  для корекції осанки – торбинки з піском, доріжка - «удав»; для корекції психічного стану – «море в пляшці», «сухий акваріум»; з метою стимулювання фізичної активності дитини – «диво-кошик», «колоду», «твістер», «міні-баскетбол». Творчий підхід до організації занять, спортивних ігор, свят та розваг – складові, що забезпечують успіх у фізичному вихованню дітей.         
          Починаючи зі старшого віку практикуємо точковий масаж за А.О. Уманською. Педагоги щоденно проводять пальчикову гімнастику, сміхотерапію та музикотерапію. Психогімнастика є обов’язковим елементом на заняттях та під час режимних процесів.    
            Фізкультурно-оздоровча робота  у садку  проводиться за такими напрямами:
- лікувально-профілактична робота протягом року  у всіх вікових групах: лікувально-оздоровча фізкультура, масаж, нагляд педіатра, лабораторні обстеження, антропометричні вимірювання, розподіл дітей за групами здоров’я, профілактичні щеплення;
- організація рухового режиму: ранкова гімнастика фізкультурні заняття, Дні здоров’я, плавання в басейні, фізкультурні заняття на повітрі, сухе плавання, фізкультурні свята, музично-спортивні розваги.
- система ефективного загартування: загартування повітрям; ранкова гімнастика, сон при доступі свіжого повітря, загартування водою, полоскання ротової порожнини водою кімнатної температури, контрастні повітряні ванни, гімнастика пробудження за М.М.Єфіменко.  
 
     
       
           У закладі організована ефективна  корегувальна-педагогічна робота для надання своєчасної корекційної допомоги дітям з ООП.
       
           Зміст освітнього процесу забезпечується поєднанням традиційних та нетрадиційних засобів розвитку: лялькотерапії, казкотерапії, пальчикової і дихальної гімнастики, різних видів масажу, музикотерапії, логоритміки, лікувальної фізкультури.       
       Завдання соціально-психологічної  служби закладу спрямовані на здійснення психологічного супроводу  реалізації   програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», створення сприятливих  психологічних  умов  виховання,  вироблення   нових  стратегій та моделей  психолого - педагогічної взаємодії  з вихованцями закладу, їхніми батьками, формування нової соціальної позиції дошкільника – майбутнього школяра,  на основі  визначення  зон найближчого розвитку, загальних здібностей дитини, виховання соціально-компетентної особистості.       
 
 
           Аналіз результатів виховання і навчання дітей у ЗДО «Пролісок» відбувається у відповідності до поставлених завдань з урахуванням особливостей дорослішання дитини на кожному віковому етапі та критеріями, розробленими для дітей кожної вікової групи.                                     Відкритість педагогів до інновацій, спрямованість на оновлення змісту й технологій освітньо-виховної роботи свідчить про налаштованість колективу на нову освітню парадигму, здатність реалізувати особистісно-орієнтовану модель дошкільної освіти.
 
 

 

 


1
2