Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №7 "Пролісок" Кам'янської міської ради

 

Результати моніторингу якості освіти

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ  ВИХОВАНЦІВ  ДНЗ №7 «ПРОЛІСОК»

 

за 2018/2019 навчальний рік 

 

Група

Рівень розвитку

Високий

Середній

Низький

Початок року

Кінець року

Початок року

Кінець року

Початок року

Кінець року

1.

Група раннього віку                   (3-й рік життя)

«Карапузи»

0%

20%

   45%

65%

55%

15%

2.

Група молодшого віку (4-й рік життя) «Чомучки»

10, 71%

30,4%

75%

69,6%

14,29%

0%

3.

Група середнього віку                          (5-й рік

життя)

«Краплинки»

9,5%

47,6%

90,5%

52,4%

0%

0%

4.

Різновікова група (4-й,  5-й рік життя) «Капітошки»

8,3%

31,5%

87,5%

68,5%

   4,2%

0%

5.

Група старшого дошкільного віку (6-й рік життя), «Сонячні промінчики»

0%

26,3%

90%

73,7%

10%

0%

6.

Група старшого дошкільного віку (6-й рік життя) «Пізнайки»

11,1%

72%

77,8%

24%

11,1%

0%

 

Вип.4%

Загальні показники

6,6%

37,97%

77,63%

58,86%

15,77%

2,5%

 

 

Вип.0,67%

 

 

 

 

 

Загальна діаграма моніторингу якості дошкільної освіти

комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №7 «Пролісок» Кам’янської міської ради

 

 

Загальні показники визначення

життєвої компетентності дітей дошкільного віку ЗДО №7 «Пролісок»
за 2017/2018 навчальний рік

Група

Рівень розвитку

Високий

Середній

Низький

Початок року

Кінець року

Початок року

Кінець року

Початок року

Кінець року

1.

Група раннього віку                   (3-й рік життя)

«Карапузи»

0%

19,22%

30,77%

69,23%

69,23%

11,55%

2.

Група молодшого віку (4-й рік життя) «Краплинки»

7,7%

28%

61,5%

72%

30,8%

0%

3.

Група середнього віку                          (5-й рік

життя)

«Пізнайки»

3,7%

40,74%

85,2%

59,26%

11,1%

0%

4.

Різновікова група (4-й,  5-й рік життя) «Капітошки»

6,5%

25%

87%

68,75%

6,5%

6,25%

5.

Група старшого дошкільного віку (6-й рік життя), «Сонячні промінчики»

11,11%

27%

88,89%

63%

0%

0%

6.

Група старшого дошкільного віку (6-й рік життя) «Чомучки»

11,1%

51,9%

81,5%

44,4%

7,4%

3,7%

Загальні показники

6,69%

33%

72,49%

63%

20,83%

4%

Загальна діаграма моніторингу якості дошкільної освіти

комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №7 «Пролісок» Кам’янської міської ради

 

Отримані результати першої експертизи моніторингу  освітньої діяльності ЗДО на начало 2017/2018 навчального  року були розглянуті на педагогічній годині 29.11.2017р., результати другої  експертизи  моніторингу освітньої діяльності ЗДО на кінець  2017/2018 навчального року були розглянуті на підсумковій педагогічній раді. Педагоги отримали консультацію щодо усунення недоліків в показниках компетенцій  дітей під час освітньо-виховного процесу. 

Висновок: Виходячи з результатів діагностичного дослідження досягнень дітей за програмою «Українське дошкілля», можна зробити наступні висновки: освітній процес спрямовано на формування  показників компетенцій за всіма підрозділами програми «Українське дошкілля». Аналіз результатів педагогічного обстеження показав, що у більшості вихованців на високому, достатньому та середньому рівнях сформовані показники компетенцій за всіма підрозділами програми. «Українське дошкілля»

Результати моніторингу якості освіти

     Злагоджена, творча робота педагогічного колективу дала змогу створити в дошкільному закладі сприятливі умови для ефективної роботи за Програмою розвитку дитини дошкільного віку  «Українське дошкілля».  Організація освітньо-виховного процесу в закладі здійснюється за освітніми лініями, що  забезпечує  належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей дошкільного віку в структурі неперервної освіти та адаптацію дитини до нового соціального статуса школяра.       

         Спеціально організована діяльність у дошкільному закладі має позитивно-емоційний характер,  спрямована  на досягнення позитивних результатів кожною дитиною. Процес пізнання продовжується у повсякденному бутті, у бесідах,  спостереженнях, іграх та інших формах роботи. До розпорядку занять періодично вносяться необхідні корективи.  Навчально-виховна робота з вихованцями проводитьс на діагностичній основі.  На заняттях  діти отримують перший досвід навчальної діяльності, яка необхідна їм у найближчому майбутньому в умовах шкільного життя. Про результативність освітньо-виховної роботи свідчать сформованість у дошкільників світогляду, пізнавальної самостійності, комунікативних умінь, уміння регулювати свою поведінку. У дітей-випускників сформовані навички навчальної діяльності. Характер взаємодії дорослих і дітей ґрунтується на принципах гуманної педагогіки та особистісно-орієнтованої освіти.

       Разом з тим, з метою підвищення пізнавальної активності,  формування когнітивної компетенції  дітей під час спеціально організованої діяльності дошкільників,  педагогам необхідно зробити заняття цікавими і насиченими інформацією, яка спонукає дітей до активної пошуково-дослідницької  діяльності, викликає у дошкільників інтерес до освітнього процесу;  освоїти і впроваджувати сучасні педагогічні технології, спрямовані на розвиток особистості дитини та збереження здоров’я учасників освітньо-виховного процесу.

        Створення умов для повноцінного, своєчасного й різнобічного розвитку дитини, виховання ініціативної, творчої особистості – одне з завдань дошкільного закладу. Оптимальна організація життєвого простору набуває надзвичайної ваги для дітей з особливими потребами, адже їм необхідно створити умови, які б сприяли реалізації не лише навчально-виховних, а й корекційно-відновлювальних та реабілітаційних завдань.

         Результати вивчення стану розвивального середовища груп свідчать, що у дошкільному закладі організовано сприятливе середовище для реалізації навчальних і виховних завдань, яке  забезпечує психологічний комфорт малюкам, дає відчуття впевненості в собі та захищеності.

       З метою  формування у дітей життєвої компетенції з питань безпечного активного стилю життя, елементарних навичок самодопомоги, самобезпеки та удосконалення теоретичних знань, практичних навичків педагогів з проблеми, в жовтні та  квітні було проведено Тижні знань з основи безпеки життєдіяльності дітей. Освітньо-виховна робота в цьому напрямку здійснювалась згідно вимог програми «Українське дошкілля».     

        Педагогами закладу належна увага приділялась формуванню базових якостей особистостей дошкільнят.

         В дошкільному  закладі налагоджена система моніторингу адаптації дітей-новачків до умов ДНЗ, що дає можливість скорегувати роботу педагогів в цьому напрямку  та допомогти дітям швидше адаптуватись до нових умов.

          Протягом навчального року 3-4 рази на тиждень у спеціальних  групах  проводились фронтальні та підгрупові заняття за лексичними темами з розвитку лексико-граматичної будови мовлення, зв’язного мовлення, фізіологічного та мовного дихання, артикуляційної та дрібної моторики, біоенергопластики, загальної моторики, голосу та розвитку психологічних процесів. Індивідуальні заняття проводились 2-4 рази на тиждень в залежності від складності діагнозу.

           Для стимулювання мовленнєвої активності, збагачення словника, вдосконалення граматичної будови висловлювань, формування зв’язного мовлення педагогами систематично урізноманітнюється  розвивальний матеріал; впроваджуються  сучасні технології.

          Аналіз основних показників компетентності дітей (рівень фізичного, соціально-морального, емоційно-ціннісного, пізнавального, мовленнєвого, художньо-естетичного, творчого  розвитку) свідчить, що   всі діти мають позитивне відчуття, опанували знання відповідно до вимог програми.            

 

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ  ВИХОВАНЦІВ  ДНЗ №7 «ПРОЛІСОК»

за 2016/2017 навчальний рік      

       

 
   

         

  Діагностичне обстеження вихованців  проводилося  в ігровій формі                                   (з використанням дидактичних ігор, вправ, завдань, ігрових ситуацій відповідно до

методичного інструментарію щодо вивчення показників життєвої компетентності

дітей дошкільного віку (ДОІППО).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1
2
3