Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №7 "Пролісок" Кам'янської міської ради

 

Розклад організованої діяльності

      Розклад організованої діяльності дітей  у З ДО №7 «Пролісок» відповідно вимог  програми «українське дошкілля»

 

    

 

 

Зміст спеціально організованої діяльності дітей

Мовленнєвий розвиток
Ознайомлення з навколишнім
Основи здоровя
Навчаємось грамоти (старший дошкільний вік)
Логіко-математичний розвиток 
Природа
Ліплення
Аплікація
Чарівні фарби
Конструювання, сенсорний розвиток
Фізичний розвиток
Плавання в басейні (сухе плавання)
Музичне
Корекційні заняття вчителів-логопедів, вчителя-дефектолога
Корекційні заняття практичного психолога, соціального педагога
Організована діяльність дітей у  закладі дошкільної освіти
        Організована діяльність дітей у дошкільному закладі включає:- ігрову (проведення дидактичних, рухливих, конструкторсько-будівельних ігор, драматизацій тощо);- навчально-пізнавальну (заняття, індивідуальна робота, спостереження та екскурсії у соціум і природу, елементарні досліди й дитяче експериментування у повсякденному житті);- трудову (індивідуальні й групові трудові доручення, чергування, колективна праця тощо);- художню (образотворчі, музичні, літературні заняття, художня праця, розваги, свята, індивідуальна робота тощо);- комунікативно-мовленнєву (спеціальні мовленнєві заняття, бесіди, створення й розвязання певних ситуацій спілкування, індивідуальна робота в повсякденні, цілеспрямоване залучення дітей до спілкування під час усіх форм організації життєдіяльності);корекційні заняття вчителів-логопедів,   вчителя-дефектолога, практичного психолога, соціального педагога;- рухову (заняття з фізичної культури, плавання, заняття з лікувальної фізкультури, музики, різні форми організації дитячої праці, рухливі ігри у повсякденному житті, фізкультурні свята, розваги, ранкова і після денного сну гімнастики, фізкультурні хвилинки, паузи тощо).       Невід’ємна складова повноцінного буття дошкільника – організовані дорослими побутові процеси: вдягання, роздягання, умивання, прийом їжі, вкладання на сон, піднімання після сну тощо.        Організована діяльність грунтується на засадах партнерства, співробітництва педагога з коллективом вихованців, підгрупою та окремою дитиною, а також дітей між собою з урахуванням їхніх вікових, індивідуальних можливостей та потреб розвитку.      Згідно з вимогами програми – основного документа, через який реалізується Базовий компонент дошкільної освіти України і який регламентує надання освітніх послуг у всіх формах здобуття дошкільної освіти , - організоване навчання у формі занять проводиться, починаючи з 3-го року життя.Кількість і тривалість занять- для дітей 3 року життя – 1-2 заняття на день тривалістю 10 хв;- для дітей 4-5 року - 1-2 заняття на день відповідно тривалістю 15-20 і 20-25хв;- у старшому дошкільному віці – 2-3 заняття на день впродовж 1-1,5 годин щодня, тривалістю 25-30 (для дітей 6-го року життя)  30-35 хв. )для дітей 7-го року життя). До організованої діяльності діти залучаються у ранкові години від 9.00 до 11.00 (найсприятливіший час з огляду на закономірності у зміні працездатності, активності дитячого організму, особливості перебігу уваги, процесів пам’яті, мислення дітей).          Розпорядок занять у  закладі дошкільної освіти мобільний і гнучкий, в нього периодично вносяться необхідні корективи, зміни.